I-DACTA : Interregional Dessimination on Activities in Cogeneration, Technologies and environmental Aspects.


I-Dacta is een grensoverschrijdend project tussen de hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH, Armines – Centre de Douai (ARMINES: Association of search (research) for the School of Appearances (Mines)) en Cogen Vlaanderen.

Tot voor de aanvang van het project waren er geen bestaande contacten tussen de Hogeschool West-Vlaanderen (PIH) (BE) en Armines - Centre de Douai (FR), meer nog, zij kenden elkaars bestaan niet eens. Na een eerste contact tussen beide partijen op initiatief van COGEN Vlaanderen blijkt een grote complementariteit te bestaan binnen de onderscheiden onderzoeksdomeinen van beide groepen die ook eerder niet opgemerkt werd.

Een gemeenschappelijke noemer met betrekking tot warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK’s) komt naar voor. Waar de competenties van Douai zich vooral op thermisch vlak bevinden, beschikt het departement PIH over een grote technologische en toegepaste kennis op WKK-installaties en de biomassa als hernieuwbare energiebron.

Zowel wat betreft Vlaanderen als Noord Frankrijk, is er een grote behoefte aan verdere kennis met betrekking tot het implementeren, uitbaten en optimaliseren van WKK-installaties. Dit zal dan toelaten om dankzij dit project een grensoverschrijdende werking te kunnen opzetten. Niet alleen wordt hierbij gedacht aan zowel de uitwisseling tussen studenten en docenten, maar ook andere bevolkingslagen moeten hierbij aan bod kunnen komen. De constante groei van COGEN Vlaanderen, als jonge VZW getuigt van een brede interesse vanuit enerzijds het industriële weefsel, als de energiesector zelf. Ook vanuit academische wereld bestaat deze interesse. Deze interesse bestaat niet alleen voor industriële toepassingen, maar constructeurs beginnen zich ook meer en meer te profileren in het domein van de micro-WKK (µWKK) voor toepassing in residentiële installaties.

Als positief aspect van dit project zal niet alleen de kennis over het beschouwde domein sterk toenemen, maar is er een grote stimulans voor het zich verder ontvouwen in wederzijdse samenwerking, waarbij de taalbarričre sterk dient verminderd te worden. Vooral in de richting van de Franse taal naar de Nederlandse taal is deze hindernis het hoogst.
[ Terug naar begin van de pagina ][ Terug naar de homepage ]