PIH – Lemcko


Howest-PIH is het departement industriële wetenschappen en technologie van de Hogeschool West-Vlaanderen (www.howest.be) en is partner in de Associatie Universiteit Gent. Deze associatie staat voor 51.000 studenten of 28% van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Op het gebied van onderzoek heeft Howest-PIH een stevige reputatie opgebouwd in toegepast wetenschappelijk onderzoek, met een focus op KMO’s. Howest-PIH ondersteunt op die manier reële productinnovatie op vraag van de industrie. Het vraaggedreven karakter maakt hierbij geïntegreerde concepten mogelijk, van specifieke KMO-innovatiestudies en –projecten tot doctoraal onderzoek met economische finaliteit.

Het geheel van deze expertise wordt erkend door het industrieel weefsel. Hierdoor is een uitermate sterk industrieel netwerk ontstaan: sinds 1997 heeft Howest-PIH in haar hefboomfunctie naar de industrie toe, reeds meer dan 28,5 mil EUR aan innovatiemiddelen (Europees, Federaal, Vlaams) bijeengebracht voor toegepast onderzoek i.f.v. innovatieprojecten op vraag van en voor de industrie.

Dit project wordt ondersteund door de kennis aanwezig in de afdeling elektromechanica en het gerenommeerd elektrotechnisch laboratorium “Lemcko” gevestigd in dit departement.

Lemcko is actief in een ruim domein van Power Quality, netstoringsanalyses, thermografie en elektromechanische aandrijfsystemen. Het uitvoeren van EMC-metingen op laagspanningsinstallaties en –equipement vormt één van de hoofdactiviteiten van het labo. In het gebied van de Power Quality en EMC wordt tevens toegepast onderzoek verricht onder de vorm van nationale en internationale projecten.

Verder beschikt het labo over de nodige opstellingen en de know–how voor het uitvoeren van testen op motoren, aandrijvingen en transformatoren.

Lemcko is een ISO9001 gecertificeerd laboratorium. Op deze manier garandeert het labo kwaliteit naar zijn klanten. Bovendien bezit het labo een BELTEST accreditatie voor een reeks proeven, metingen en analyses. Dit laat toe om als beproevingslaboratorium en keuringsinstelling op te treden.


COGEN Vlaanderen


Cogen Vlaanderen vzw is een promotieorgaan voor WKK in Vlaanderen (België), opgericht in 2001, als middel om de broeikasgassen (CO2) uitstoot te verminderen en zo bij te dragen tot het Vlaams milieu actieplan en de Kyoto-doelstellingen.
Naast een jong, dynamisch team van 3 vaste personeelsleden, waaronder één burgerlijk (universitair) ingenieur, steunt zij op een 5-koppig vrijwilligersteam van 5 ervaren bedrijfsmensen. Zij telt een 100-tal leden, allen stakeholders van WKK: constructeurs, leveranciers, investeerders, gebruikers, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen.
DE RvB wordt voorgezeten door Prof. Dr. ir. William D'haeseleer van de KUL, op energiegebied de wetenschappelijke referentie in Vlaanderen.

Haar activiteiten bestaan uit:
- algemene promotie: website (www.cogenvlaanderen.be) (ook met Engelstalige
pagina's); publicaties waaronder een tijdschrift; een call center; een publiek toegankelijke bibliotheek.
- gerichte promotie: thema en/of sectorgerichte studiedagen en avondvoordrachten, cursussen, WKK-opleiding voor studenten ingenieurs, deelname aan beurzen, inrichten studiereizen in het buitenland.
- advisering van de overheid ivm WKK en ruimere CO2-problematiek, ondersteuningsmaatregelen. Deze overheid doet regelmatig beroep op COGEN Vlaanderen om haar te vertegenwoordigen op Europees vlak. Zij is daardoor nauw betrokken in de Europese problematiek en beschikt terzake over een groot kennissennetwerk in Vlaanderen en in de buurlanden.
Gevestigd in Leuven, op 20 km van Cogen Europe, heeft zij hiermee bevoorrechte contacten.

Enkele verwezenlijkingen uit haar 5-jarig bestaan:
- 30.000 bezoekers op haar website.
- tot stand brengen van een belangrijk certificatensteunmechanisme voor WKK, en geven van een nieuw élan aan WKK-investeringen.
- begeleiding van een 30-tal bedrijven.


Ecole des Mines - Douai
[ Terug naar begin van de pagina ][ Terug naar de homepage ]