Objectieven


Het project beoogt vier doelstellingen.

In een eerste hoofddoelstelling willen we het opleidingsniveau van stagiairs, docenten, werknemers, ingenieurs, Ö verhogen door het organiseren van een aantal zowel vormende als vervolmakingcursussen, die zowel gemeenschappelijk als parallel in beide regioís lopen.
Met deze cursussen is het de bedoeling om enerzijds de technisch geschoolde mensen (zowel academisch als industrieel) en anderzijds de beleidsmensen de mogelijkheid te bieden hun kennis zowel uit te breiden als uit te wisselen over de grenzen heen. We beogen hierbij vooral het verspreiden van de regionale kennis, met inbegrip van de lokale wetgevingen en hedendaagse technologie over de grenzen heen.

Hierdoor bekomen we dan ook onmiddellijk onze tweede doelstelling waarbij diegenen die de opleidingen verzorgen een betere uitwisseling van wederzijdse kennis en methodes kunnen opdoen.

Als derde doelstelling wordt de verspreide kennis gebundeld in een informatiepakket dat op een gestructureerde wijze zal geÔntegreerd worden in deze website. Om praktische redenen wordt het cursusmateriaal in het Engels, Frans als Nederlands opgesteld. Dit geeft als voordeel dat, vooral gezien de vele technische (typisch Engels) begrippen, de taalbarriŤre uit de weg te ruimen en bovendien beide landstalen eigen te maken aan de gebruikte terminologie in het vakdomein.

Naast de opleidingsacties en kennisverspreiding vormt de studie rond micro Ė WKK een vierde doelstelling. De hedendaagse technologie biedt de mogelijkheid voor het ter beschikking stellen van industriŽle toepassingen op kleine schaal. Voor ons een uitdaging om na te gaan wat de markt tot op vandaag te bieden heeft. Behoudens een marktstudie met betrekking tot bestaande mogelijkheden in aandrijfmachines en elektrische generatoren willen we ook nagaan in welke mate dit een haalbare oplossing is in een residentiŽle installatie. Dit betekent enerzijds nieuwe mogelijkheden voor residentiŽle gebruikers, maar eveneens een opportuniteit voor bedrijven die zich hierin willen verder uitbouwen.
[ Terug naar begin van de pagina ][ Terug naar de homepage ]